דור העתיד

זכינו לעלות לארצנו לחונן את עפר הארץ 

עבדים משלו בנו פורק אין מידם 

אך עדת תימן לא מוותרת ותורה מחזרת על אכסנייא שלה

 

 אשרינו, שאנו רואים את רבבות בני תימן חוזרים אל התורה ומבקשים ללכת בדרכי אבות

Please reload

אין כמו התימנים בעולם, חבל על כל מה שנעלם

מתחברים לילדים לעולם התורה והתפילה ולבורא עולם. קחו תרומה

שמחת התימנים שירה ותופים

בועז גדקא מרקיד בחתונה

קבלת עול מלכות שמים

תפילת הילדים מעומק הלב

עולם שהולך ונעלם

קריאת תהלים עם הגב. צוברי

למעלה מאלפיים שנות גלות מרה שמרנו על יהדותנו

מאב לבן מרב לתלמיד בטהרה ובקדושה

יהודי בלי תורה, כמו גוף בלי נשמה

CONTACT US

מבשר טוב 02-5812531

מתימן יבוא בנק מסד סניף 515 מס. חשבון 302864