December 30, 2017

מאת ראש ישיבת חברון

הגאון הרב דוד כהן שליט"א

לכבוד ההורים היקרים והתלמידים היקרים בתלמוד תורה מבשר טוב בעיר הקודש ירושלים אשר  ממשיך את המסורת המפוארת של יהדות תימן בארצנו הקדושה.

צר היה לי לשמוע על כל ההפרעות והטרדות שהיו לתלמוד תורה בתקופה האחרונה ואין זה אלא מעשה שטן א...

December 7, 2017

חגי העבר אינם רק סיבה למסיבה. חז"ל תיקנו לנו ימים טובים כי  המלחמות לא נגמרות רק הגיבורים מתחלפים. במיוחד ימי החנוכה   במלחמה נגד היוונים שאמנם גורשו מארצנו אך רעיונות  הכפירה ואורח   החיים היווני החיצוני והשטחי נכנס לבתינו עם השכלולים והמכשירים  .והמדע והאמנות והתחרות...

May 3, 2016

הת"ת התימני "מבשר טוב" התנהל במבנה ברחוב יחזקאל בירושלים.

לפני כ-5 שנים פנו אלינו הנהלת "למען אחי" בבקשת עזרה.

היה להם מבנה ציבורי גדול אך לא היו מספיק תלמידים וחששו שיקחו להם את המבנה.

הגענו להסכם איתם שאנחנו נצטרף אליהם. אנו נשתמש בחלק נפרד מהמבנה ובתמורה הם ירשמו את הי...

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

©2017 by miteiman yavo. Proudly created with Wix.com