זכינו לעלות לארצנו לחונן את עפר הארץ, עבדים משלו בנו פורק אין מידם. אך עדת תימן לא מוותרת ותורה מחזרת על אכסניא של ורבבות בני תימן חוזרים את התורה ומבקשים ללכת בדרכי אבות.
תימני חי - שער לבן תימן הרוצה להמשיך את דרך אבותינו בתורה וביראה ובעבודת ה'.

אין כמו התימנים בעולם, חבל על כל מה שנעלם

Treat Others as You’d Like to Be Treated

Christmas Donations

Fighting Inequality

Volunteer Opportunities

Helping Others

Clothing Drives

Want to learn how you can support our valuable causes?

למעלה מאלפיים שנות גלות מרה שמרנו על יהדותנו

מאב לבן מרב לתלמיד בטהרה ובקדושה

יהודי בלי תורה, כמו גוף בלי נשמה

איגרת חיזוק ללוחמים התימנים

December 30, 2017

מלחמת המכבים התימנים באלו הימים

December 7, 2017

זעקת ילדי תימן תשע"ז

May 3, 2016

1/1
Please reload

CONTACT US

מבשר טוב 02-5812531

מתימן יבוא בנק מסד סניף 515 מס. חשבון 302864